Třídění odpadů v ZOO Ostrava

Třídění odpadů v ZOO Ostrava je jednoduché a dostupné. Během procházky najdete na recyklační stezce celkem deset speciálních přístřešků s barevnými kontejnery.

Do žlutých kontejnerů můžete vhazovat použité plastové láhve, kelímky, igelitové sáčky nebo tašky a další plastové obaly. Žluté nádoby jsou určeny rovněž na použité nápojové kartóny a kovové odpady, například plechovky.

Modré kontejnery jsou určeny na použitý papír. Takže do nich můžete odkládat letáky, časopisy, noviny a další papírové obaly. Do modrých kontejnerů prosím nevhazujete mokrý nebo mastný papír, použité pleny a papírové kapesníčky. Ty nelze recyklovat.